Viktiga lagar vid Influencer marketing

Som med allt är det viktigt att man följer lagar och regler – så även när man arbetar med marknadsföring. Influencer Marketing är ett fenomen som växt kraftigt de senaste fem åren – bara sökordet har ökat med 5000% sedan 2011 enligt Google (Google Trends) – varför uppdateringar och koll kring lagar och regler har släpat efter.

Vad gäller egentligen?

Konsumentverket har rett ut en hel del frågetecken kring vad man får göra och inte göra i deras sammanfattande pdf “Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier” från 2015. De sammanfattar texten i korthet med fem punkter:

  • All marknadsföring omfattas av marknadsföringslagens bestämmelser.
  • En grundläggande regel i marknadsföringslagen är att mottagaren av marknadsföring genast och enkelt ska kunna identifiera den som just marknadsföring. Det ska även tydligt framgå vem som står bakom marknadsföringen, alltså vilket företag som marknadsför, eller får sin verksamhet eller sina produkter marknadsförda.
  • Om man får betalt, eller på annat sätt ersätts, för att lyfta fram ett företags verksamhet eller produkter ska inlägget tydligt markeras som marknadsföring. Detta för att det inte ska förväxlas med övrigt innehåll.
  • Man ska vara särskilt försiktig med reklam till barn. Det är förbjudet att uppmana barn att köpa något.
  • Marknadsföring som inte följer lagens krav kan förbjudas. Om man bryter mot ett sådant förbud kan man bli dömd av domstol att betala vite (ett visst penningbelopp).

När räknas en publicering som marknadsföring?

Ett inlägg räknas automatiskt som marknadsföring direkt då en ersättning till en influencer utgår. Ersättning behöver inte alltid vara enbart pengar, utan kan även handla om:

  • En vara, exempelvis ett klädesplagg
  • En tjänst, exempelvis ett frisörbesök eller en surfresa
  • Någon annan kompensation

Detta innebär att en influencer som skriver om en produkt, tjänst eller något annat de fått kostnadsfritt bryter mot marknadsföringslagen när de inte märker ut det som just reklam. En godkänd annonsmärkning kan ske genom att en influencer i text inleder med att skriva “I samarbete med…”.

Person Holding Space Gray Iphone 6

Tävlingar i sociala medier är i många fall olagliga

När man utför tävlingar måste man även utföra dessa i enlighet med Lotterilagen. Lotterier är oftast ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp – medan tävlingar kräver en motprestation som inte får vara för enkel (metoder som inte är motprestation är till exempel “gilla och dela”/”återpublicera denna bild”/”gilla bilden och du kan vinna”). Lotterier kräver tillstånd och dessa kan inte ges till privatpersoner eller företag.

Några bra motprestationer vi på Beatly använder oss av är motiveringar (“motivera varför du förtjänar att vinna X av X”), kunskapsfrågor eller andra prestationsmoment (t.ex. klicka sig in på en landningssida och svara på tävlingsfrågor).

Inte bara influencers ansvar utan även ditt som annonsör

Merparten influencers är unga och man arbetar undervisande från flera håll med att berätta hur de ska tänka kring detta – men det ligger även på annonsörers ansvar att kräva att samarbetet märks ut. Att jobba med kreativiteten istället för att försöka smyga med någonting har alltid gett våra kampanjer (Beatlys) goda effekter. Detta eftersom insatserna då blir transparenta, tydliga, trovärdiga och relevanta och bemöts utan skepsis.

Lagarna utgörs i respektive land som marknadsföringsutrymmet köps i. I till exempel USA reglerar FTC marknaden och lagarna och reglerna ser ungefär detsamma ut. Deras riktlinjer kan du läsa mer om här.

Summa sumarum har vår approach vad gäller transparens och tydlighet i våra kampanjer gett en ökad effekt för insatserna vi gjort för våra kunder.

Har du frågor om hur det går till? Kontakta oss då gärna på team@beatly.com eller genom länken nedan.

Kontakta oss

Header by Ylanite Koppens from Pexels