Varför är Micro-Influencers bättre att jobba med än större influencers?

Det är lätt att stirra sig blind på enorma följarskaror och lockas av det stora antalet människor man kan nå via kändisar och stora influencers. Men värdet i en influencer ligger inte främst i antalet följare, utan det stora värdet ligger i den tillit de byggt upp gentemot sin följarskara samt den förmåga de har att driva sina följare till action, därför gäller det att gå djupare än att bara titta på räckvidd. Micro-influencers uppmärksammas allt mer och faktum är att de har en otrolig förmåga att generera ROI, men vilka är de, hur väljer man rätt och vad ska man tänka på när man jobbar med micro-influencers?

Fördelarna jobba med micro-influencers?

En micro-influencer har en något mindre följarskara och mellan 1000 och 30000 följare. Det finns många fördelar med att jobba med micro-influencers och många anledningar till att de ofta driver väldigt goda resultat, nedan kommer några av fördelarna;

Högre engagemang

Det är ett faktum att micro-influencers generellt har ett högre engagemang än större influencers. Med en mindre följarskara finns möjligheten på att kommunicera närmare med sina följare, vilket är en förutsättning för att bygga en stark relation. En mer personlig relation till följarna bygger stort förtroende vilket har en enorm inverkan på hur rekommendationer av produkter mottas och hur villiga följare är att gå till action. Tack vare att de flesta micro-influencers lever liknande vardagsliv precis som oss andra med finns också en stor igenkänning och generellt så litar vi på personer som är som oss själva. 

Graf från Markerly  som visar förhållandet mellan antalet följare och gillningar

Källa

Data från Markerly som visar förhållandet mellan antalet följare och kommentarer

Källa

Autenticitet

Autenticitet är a och o inom influencer marketing. Följare är otroligt snabba på att känna av ifall samarbeten är ärliga och genuina rekommendationer eller om de osar köpt och inte är i linje med de värderingar och vanor influencern har. Micro-influencers visar av vår erfarenhet ett enormt engagemang och vill förstå, testa och utvärdera produkten noga för att sedan bilda sig en egen uppfattning och dela med sig av denna till sina följare. Deras engagemang återspeglas också i det content de skapar oavsett om det är text, bild eller rörligt. De är otroligt måna om alla parter i ett samarbete och gör sitt allt för att ge kunden ett riktigt bra resultat, den hårda sanningen är att de vet att de annars kan ses som utbytbara.

Prisvärda samarbeten

Prisbilden hos influencers återspeglar på något vis i de allra flesta fall följarskaran. Ett samarbete med en lägre räckvidd är därför per automatik billigare än med de stora. Detta gör att ett företag istället för att lägga alla ägg i samma korg kan disponera ut budgeten och jobba med många micro-influencers. Att sprida ut risken på detta sätt är ett mycket smart val då resultaten inte alltid är lätta att estimera om man inte har erfarenhet sedan tidigare. Efter ett samarbete med ett större antal influencers är det såklart viktigt att följa upp och utvärdera vilka som presterat bäst i form av engagemang, sälj, trafik osv beroende på vad målet var med samarbetet. Detta gör att man till nästa insats kan selektera fram ett ännu bättre startfält och på detta sätt få ett ännu högre ROI.

Hur hittar man rätt influencers?

Det är givetvis helt primärt att man hittar influencers som når rätt publik och att de dessutom har en förmåga att driva sina följare till action. Researchen är en tidskrävande process men det ligger helt till grund för de resultat ni får, så lägg ordentlig tid på detta eller be om hjälp från företag som har erfarenheten och datan.

Två personer står på en väg och framför dem på vägen står det: passion led us here

Vilka är följarna?

Ett vanligt misstag är att man stirrar sig blind på vem influencers i sig är och att denne stämmer överens med målgrupp gällande kön, ålder, nationalitet osv. Men sanningen är att detta inte alls behöver spegla vilka följarna är. Det som istället är viktigt är att kolla bakom siffrorna och undersöka vilka målgruppen verkar vara. Gör en noggrann research och gå igenom vilka som verkar engagera sig i posterna, vilka är det som kommenterar och gillar? Kommenterar de på det nationella språk som används på den marknad ni vill nå? Verkar de vara i rätt ålder? Följer de andra konton som är relevanta för ert företag eller produkt? 

Tidigare samarbeten

Kolla gärna efter tidigare samarbeten, titta på vilka typer av produkter och företag de jobbat med tidigare och hur de verkar ha mottagits av följarna. Om ni hittar något snarlikt med det ni vill marknadsföra så kolla noga hur det ser ut. Detta kan ofta ge en hint om hur ert samarbete skulle kunna mottas. var inte rädda för att kontakta influencers för att höra om de har några siffror eller statistik på hur de presterat tidigare, om de har den informationen så delar de ofta gärna med sig för att styrka sitt case.

Sprid ut risken

Det är en tidskrävande research att hitta rätt influencers, men också en total förutsättning för att samarbetet ska ge bra resultat. Och var inte rädd för att testa er fram! En fördel med micro-influencers är att ni kan sprida ut risken, så om alla influencers inte presterar fantastiskt i första samarbetet så har ni inte spenderat en enorm summa på dem. Ni kan till nästa gång addera några andra influencers och sedan utvärdera tills ni hittat helt rätt.

Utmaningar

Så, är allt bara guld och gröna skogar när det kommer till att jobba med micro-influencers eller finns de nackdelar eller utmaningar också? Vi skulle absolut vilja hävda att fördelarna väger upp för nackdelarna med råge, men visst finns det en del utmaningar. 

Omfattande research

En av utmaningarna är definitivt  som ovan nämnt den stora research som krävs. Den är helt nödvändig för att ni ska hitta bra influencers som är i linje med ert varumärke, som når rätt målgrupp och som kan driva engagemang, försäljning och trafik. Så läs på, tänk till, samla data och utvärdera den eller ta hjälp av en part som kan förse er med alla de insikter ni behöver.

Arbeta i stor skala

När man jobbar med micro influencers så är räckvidden per influencer lägre, detta gör att man måste jobba med storskaligt för att få en hög räckvidd sammanlagt och därmed en stor inpact. Det är därför bra att upprätta någon form av standard för alla steg i processen så att ni samlar samma relevanta datapunkter för varje influencer, får alla kontaktuppgifter på plats, kan få en överblick över alla mailkonversationer och för att sedan mäta de resultat ni uppnår så att ni kan jämföra alla influencers och deras individuella resultat.

En viktig faktor att ha i åtanke är de utbetalningar som ska göras, se till att ha det utrett innan samarbetet så att ni har koll på villkoren för fakturabetalningar och löneutbetalningar. Arbetar ni på flera marknader så se till att ha koll på lagarna för detta i respektive land. Det är en del av samarbetet som verkligen måste vara glasklar för alla parter innan samarbetet inleds så att det inte sker missförstånd. 

Framtiden ligger i deras händer och allt fler upptäcker kraften i att marknadsföra sig med micro-influencers. Resultaten är ofta fantastiska och att döma av det vi sett för våra kunder så är micro-influencer marketing ett av de allra bästa sätten för att uppnå ett riktigt högt ROI och potentialen är oändlig med nya engagerade och drivna influencers som tillkommer ständigt.

Letar ditt företag efter Influencers så kan du gå med i Beatlys nätverk nedan. Där kan du söka bland tusentals profiler och analysera deras demografidata. 

Utforska Influencers nu

Photo by Matheus Bertelli from Pexels