6 anledningar till varför kunder inte köper igen

Det finns få saker som har varit så utvecklande och givande som att ha varit med från den allra första början av ett företag. Sett det på nära håll utvecklas från 0 medarbetare till nästan tjugo. Från 1 miljon i omsättning till dryga 30. Från ett rum om 35 kvm på en kontorshubb till eget kontor på 200.

Längs vägen har bolaget gått igenom ett antal faser innehållandes dalar och toppar. Precis som vilket annat bolag som helst med andra ord. Som till en början när ingen överhuvudtaget tror på idén eller företaget man står bakom och tycker man borde skaffa ett vanligt jobb.

Till ett senare skede då man äntligen fått en kund men produkten är inte riktigt “där” än så du sitter och gör allt manuellt istället och får det till kunden att låta som om det vore automatiskt istället. Den där fasen höll i sig minst 1,5 år.

Sedan kommer skedet då varumärket är på sin plats och efterfrågan ökar med både branschen och dina sedan tidigare nöjda kunder. Köpare byter jobb och du får en till kund (och så vidare). Uppdragen öser in och kunderna ökar sina investeringar. Högre krav och förväntningar likaså.

Vår organisationskultur

Någonstans längs den här vägen byggs organisationskulturen. Av framgångarna och utmaningarna. De dåliga och de goda tiderna. Av medarbetarna som hoppar på tåget längs vägen och rakt in i kriget med en. Av kunderna och varumärkena man arbetar djupt integrerat med. Av värderingarna som växer med tiden.

Våra värdeord lyder:

  • Positivitet - bidrar till momentum och glädjen i det vi gör dagligen
  • Transparens - underlättar raka rör både internt och externt
  • Kunskap - vår framgång baseras delvis på den samlade kunskap i teamen i Beatly, vi ser detta som en tydlig konkurrensfördel
  • Innovation - påverkan är inget nytt, med innovation tar vi första steget och skapar förutsättningar och värde för marknaden

Transparens - lättare att skriva än att leva efter

Ordet ligger väldigt bra i munnen men är desto svårare att leva efter. Därför tänkte jag djupdyka ner i detalj hos de varumärken som väljer att sluta investera hos oss.

Varför Beatly förlorar kunder

Precis som vilket bolag som helst är vårt mål att ta in fler kunder än vi förlorar. Det mål som står över det är däremot att göra det med högsta möjliga kvalité med kundvärde i fokus.

Finns ingen förväntan om positiv ROI givet kunden och utmaningarna som finns på bordet skall uppdraget inte tas in. Chansen är för hög för att kunden inte kommer bli långsiktig hos oss.


Finns i punktlista nedan alternativt se videon här:

Anledning 1: man vågar inte släppa kontrollen

När man köper av Beatly får man med vår sammansättning av teknik och medarbetare med över 40 års samlad erfarenhet av Influencer Marketing. Vill man arbeta i liten eller mycket detaljerad skala är vi inte rätt partner.

Anledning 2: man använder inte användargenererat innehåll i sina kanaler

Användargenererat innehåll är kostnadseffektivt, pålitligare än innehåll som varumärket skapat själv, påvisar lojalitet eftersom det ofta är skapat av kunder eller influencers, ökar autenticiteten och bidrar till en community-känsla. Användargenererat kan bidra till +690% högre engagemang än produktbilder.

Anledning 3: man förväntar sig stordåd på första nedslaget

Att förvänta sig en mycket kraftigt ökad tillväxt eller 10% ökning i marknadsandelar givet en tidshorisont på en kampanj är därför inte en rimlig målsättning.

Anledning 4: man jämför influencers med andra kanaler

Att köpa influencers på enbart CPM, och sedan jämföra priset med Facebook-, Google- eller TV-priser, är inte att rekommendera. “Jag väljer mycket hellre en influencer med 250.000 följare varav innehållet ser dåligt ut, personens följare bor utanför de marknader jag vill nå och engagemanget är lågt, framför någon som har 25000 följare mitt in i min målgrupp med mycket hög trovärdighet”, sa någon kund aldrig.

Anledning 5: man utvärderar influencers på enbart konvertering

Influencer Marketing är samspelet mellan annonsör och innehållsskapare. En trovärdig och genuin matchning resulterar oftast i fantastiskt innehåll som engagerar och rör om. En influencer tackar inte ja till något som kan svärta ner dennes varumärke - åtminstone inte de som förstår sitt värde.

Att utvärdera influencers på enbart konvertering kan därför vara ett sätt att kraftigt motarbeta sig själv i varumärkesbyggandet. Influencer Marketing är en contentbidragande top funnel-aktivitet, inte en low funnel-aktivitet.

Anledning 6: man integrerar inte influencers i sina betalda kanaler

Ytterligare värde skapas utifrån att man i avtalet med influencers inkluderar sponsrings- och associationsrätt. Att låta influencers vara en del av din betalda annonsering kan därför göra underverk för resultaten jämfört med annonser baserade på produktbilder. Detta omfattar även att integrera influencers tidigt i produktutvecklingsfasen.

Användare på Instagram letar inspiration, inte annonser. Ett djupare samspel mellan paid och influencers kommer finnas på fler strategibord än Daniel Wellingtons och NAKD Fashions inom en snar framtid.

Photo by Artem Beliaikin from Pexels