Vad är Influencer Marketing?

Influencer Marketing handlar om att marknadsföra sig med inflytelserika personer i sociala medier som byggt upp en lojal följarbas, ofta över lång tid. I och med sociala mediers framfart har antalet influencers fullkomligt exploderat senaste åren. För att lyckas med Influencer Marketing behöver du matcha ditt varumärke och story med Influencers personliga varumärke och story. Matchningen är A och O i det hela och att utgå från sin egen målgrupp. Influencer Marketing kan ge stora synergieffekter på dina övriga marknadsföringskanaler, såsom ökad trafik organiskt, mer innehåll till dina egna sociala medier samt öka word-of-mouth och ditt varumärkes status.

Hur fungerar det?

Först ser vi över ditt företags mål både på kort och lång sikt och formar en strategi som vi levererar på och optimerar över tid. Influencer Marketing handlar mycket om just optimering och hela tiden titta på vad som fungerar och testa nya metoder och approach mot målgruppen. Vi hjälper er att välja de Influencers som passar er bäst utifrån ett antal kriterier och ser till att resultaten blir så bra det bara går.

Vi har gjort mer än 13.000 samarbeten mellan varumärken och Influencers sedan starten. Detta ger dig som varumärke en trygghet i att vi (1) vet vilka komponenter som behövs för att göra ett lyckat samarbete och (2) hur man på bästa sätt mäter effekten av dina samarbeten.

Därför bör du använda influencer marketing:

  • Med Influencer Marketing kan du verkligen inspirera målgruppen

  • Hela 84% litar på budskap från människor som de känner till

  • Budskapet vävs ihop med influencers personliga touch, åsikt och kreativitet

  • Du kan snabbt nå ut med ditt budskap till hundratusentals personer

  • Influencers är trendsättare och kan snabbt bidra till ökad engagemang och intresse för ditt företag och era produkter.

  • Influencer Marketing kan ge stora synergieffekter på ditt företags övriga kanaler

  • Många konsumenter hämtar idag inspiration till köp från Influencers i sociala medier

  • Du kan nå ut både brett och nischat till en mer specifik målgrupp