5 anledingar varför influencer marketing fungerar

Otaliga studier har gjorts på huruvida marknadsföring via sociala medier har mätbar positiv effekt och alla vittnar om samma sak – det funkar! En studie av Micael Dahlén och Jonas Colliander visar att marknadsföring via sociala medier är mer effektivt än om samma budskap skulle kommunicerats genom traditionell media. Beatly har tagit del av undersökningen och sammanställt en lista över bevisen.

1. Influencers har högre para-social interaction (PsI)

Para-social interaction är begreppet som beskriver den ensidiga relation som följare får till sina influencers. Den lojala följaren utvecklar en illusion och en känsla av en vänskap till influencern vilket gör att en rekommendation från en influencer är lika värdefull som en rekommendation från en vän. Studien avslöjar även att ju fler gånger en följare exponeras för influencerns åsikter och tankar, ju starkare blir följarens PsI. Det är av den anledningen en bloggare aller Instagram-användare får ett mer utvecklat känslomässigt band till en influencer som publicerar bilder och texter flera gånger dagligen jämfört med en reporter som skriver artiklar för en tidning på veckobasis eller ibland mer sällan än så.

2. Publicitetseffektivitet och word-of-mouth (WOM)

Som tidigare konstaterat är rekommendationer i särklass den mest effektiva marknadsföringen. Studier visar att konsumenter är som mest köpbenägna då de rekommenderats varan eller tjänsten av en vän. Enligt Dahlén och Colliander ökar WOM drastiskt då influencers marknadsför produkter jämfört med marknadsföring via traditionella reklamkanaler. Ökad WOM ger ökat buzz kring varumärket och sannolikheten att fler testar produkten eller tjänsten är ett faktum. I tidigare blogginlägg har vi nämnt företags önskan att bli ”top-of-mind” och det är precis vad WOM kan bidra till!

En grupp med människor sitter i en park i solnedgången med New York i bakgrunden

3. Förbättrad brand attitude och purchase intention

Brand attitude och purchase intention är två begrepp som går hand i hand inom marknadsföringsteori. En kunds attityd till ett varumärke påverkar huruvida den är villig att faktiskt genomföra köpet eller enbart kommer förbli en fönstershoppare. Vad en influencer kan bidra med är att förbättra brand attitude hos potentiella kunder vilket är oerhört värdefullt för att kunna öka försäljning. Enligt Dahlén och Collianders studie finns en tydlig skillnad i brand attitude då en kund exponerats för influencer marketing jämfört med då samma budskap förmedlats genom traditionell reklam.

4. Därför spelar writer credibility roll

Trovärdigheten hos en publicerande journalist, en reklambyrå, ett varumärke eller en influencer är avgörande för att kunna påverka potentiella kunder. I ett samhälle där konsumenter fullkomligt bombarderas med reklam och budskap från företag, uppfattas marknadsföring överlag som spam och försök till fulsälj. Kunderna har helt enkelt blivit mer resistenta mot marknadsföring. Influencer marketing är precis som traditionell marknadsföring en typ av reklam. Men eftersom influencers tenderar att ha en betydligt högre trovärdighet bland sina följare uppfattas inte budskapet negativt i lika stor utsträckning som om publikationen skulle gjorts i form av en reklamannons i en tidning eller på tv.

5. Uppfattad writer–brand relationship

När en influencer rekommenderar en produkt eller tjänst tenderar läsaren att anta att influencern har en god relation till varumärket. Detta eftersom en influencer, trots sin stora följarskara, uppfattas som en vanlig, civil person. Att denne skulle rekommendera en produkt den själv inte använder känns därför otänkbart. Samtidigt är influencer marketing ett, i sammanhanget, relativt nytt fenomen inom marknadsföring vilket gör att konsumenter ibland budskapet som  som genuina rekommendationer istället för reklam, vilket är precis vad företagen strävar efter!

Vill du veta mer eller vill bolla idéer kring influencer marketing? Hör av dig till team@beatly.com eller kontakta oss genom länken nedan. 

Kontakta oss

Header by energepic.com from Pexels