.

Ett gemensamt ansvar i branschen för influencer marketing

Ett av de största problemen som den snabbt expanderande industrin kring marknadsföring på sociala medier ställts inför är bristen på erfarenhet. Rättare sagt influencers och varumärken som inte tidigare arbetat med influencer marketing och som inte alltid har koll på de regler som gäller. Eftersom marknadsföring med influencers räknas som reklam är det viktigt att båda parter känner till sitt ansvar och sina rättigheter så att man slipper problem och rättsliga processer senare. Det är också enormt viktigt att du som influencer skyddar dig mot opålitliga aktörer och varumärken som inte tar dina intressen på allvar, något som tyvärr blivit allt vanligare på sistone. Baserat på detta är det många som diskuterar vems ansvar det är att se till att kampanjer och annonser drivs på ett korrekt vis. Är det influencer eller varumärkets ansvar?

Exempel på fall där influencers utnyttjas

I hopp om att svara på den frågan tänkte vi täcka de skyldigheter, rättigheter och ansvar som influencers har samt en del av de uppgifter som influencers förväntas hantera. Innan vi ger oss an ansvaren och de gällande reglerna tänkte vi ta en titt på två färska fall där influencers utnyttjades till att marknadsföra en produkt som visade sig vara något annat än de trott.

1. Fyre Festival

Vid det här laget är det få som inte har hört talas om Fyre Festival och det fiasko som omfamnade festivalen från första ögonblick. Tanken med Fyre Festival var att det skulle bli den största och mest exklusiva musikfestivalen någonsin, men en enormt effektiv marknadsföringsstrategi och ett fokus på sociala medier lyckades man skapa en hype som aldrig tidigare skådats.

Tyvärr hade arrangörerna inte tillräckligt med erfarenhet eller anständighet att varken anordna en festival av denna storleken eller meddela deltagare och annonsörer att projektet var dömt till att misslyckas redan från början. När det väl blev tydligt att Fyre Festival var en katastrof som aldrig kunde genomföras fick arbetare, strandade besökare och annonsörer sig en chock. Den hype de trott på visade sig vara en dröm.

Därefter dröjde det inte länge innan man började peka fingrar och många valde att skylla på de influencers som hade marknadsfört festivalen på sina sociala medieplattformar, men var det verkligen influencers som hade felat eller var de lika lurade som alla andra? Situationen skapade onekligen många frågetecken. Värt att notera är att det inte var micro-influencers som marknadsfört Fyre Festival utan stora influencers, modeller och kändisar med miljontals följare.

2. Resumé lurar kollegor i granskande syfte

I ett försök att undersöka hur enkelt det är att övertyga influencers att arbeta med vad som helst, valde tidningen Resumé att genomföra ett test. Testet gick ut på att man bjöd in 40 influencers till att marknadsföra ett konstprojekt som i verkligheten var en bild på en stjärt som redigerats så att man inte längre kunde se motivet. Kampanjen visade sig vara en framgång och 39 av de inbjudna delade bilden utan att ställa frågor eller dubbelkolla någonting. Endast en av de influencers som bjudits in lyfte på ett ögonbryn och undrade om innebörden bakom bilden och projektet. Precis som Resumé hade hoppats på var det enkelt att övertyga influencers att blint lita på dem samtidigt som man även lyckades bekräfta på sitt sätt att det råder en brist på kritiskt tänkande i industrin och att influencers enkelt kan utnyttjas.

Frågan kvarstår: är det Resumé eller de influencers som bjudits in som bör ställas till svars för att ha delat en bild på en stjärt? Den frågan svarade en av våra grundare på i en artikel som svar till Resumé om varför deras stjärtkampanj inte lyckades!

Tjej i badkläder som solar på en brygga

Vems ansvar är det att granska samarbeten?

Med två tydliga och ganska annorlunda exempel där influencers använts till att marknadsföra en felaktig produkt tänkte vi nu fortsätta diskussionen om vems ansvar det är att marknadsföring på sociala medier sköts på ett schysst sätt.

I en perfekt värld hade det alltid varit varumärkens ansvar att se till att alla kampanjer och annonser sköts på ett bra sätt. I en perfekt värld hade de som anordnade Fyre Festival aldrig övertygat supermodeller till att marknadsföra en katastrofisk festival. Faktum är att arrangörerna i en perfekt värld aldrig ens hade planerat en så bristfällig festival, tyvärr är det inte så.

I en perfekt värld hade Resumé heller aldrig behövt genomföra ett test där de lurade influencers i ett försök att lyfta fram problemet och i en perfekt värld hade vi inte behövt skriva detta inlägg och försöka svara på era frågor. Vi lever tyvärr inte i en perfekt värld och det kommer alltid finns opålitliga aktörer som inte drar sig från att lura och förskingra. Det är inte en aktörs ansvar utan allas ansvar att se till att influencer marketing sköts på ett schysst vis.

Influencers ansvar

Enligt lagen har influencers både rättigheter och skyldigheter när det gäller marknadsföring på deras sociala mediekonton. Det är till exempel upp till varje influencer att se till att se till att de sponsrade inlägg de gör är markerade på rätt sätt så att det inte råder några tvivel om att det är ett betalt samarbete. Det är även deras uppgift att endast rekommendera bra produkter som de faktiskt kan stå bakom och det är här som problem uppstår.

Som sagt är det upp till influencers att göra en bakgrundskoll på både varumärke de ska arbeta med men även produkten de kommer rekommendera. Tyvärr är det få som gör det, framför allt när det rör sig om stora varumärken.

I exemplet med Fyre Festival tog arrangörer, med uppbackning från artister med tunga namn såsom Ja Rule, kontakt med modeller och bad dem marknadsföra den mest exklusiva festivalen någonsin. På pappret såg allting legit ut och det fanns ingen anledning för modellen att ställa frågor, fast hade de grävt lite djupare hade de kanske snart insett att festivalen var en flopp.

I exemplet med Resumé är det ännu tydligare att man som influencer borde frågat mer om bilden som marknadsfördes samt konstnären som stod bakom konsten. Slutsatsen vi kan dra för influencers är det alltid är smart att ställa frågor och vara kritisk oavsett vem kunden är och vad det är de vill sälja.

En person som håller i en mobil som har kameran öppen som tar ett foto under en brygga på en strand

Varumärkens ansvar

När vi tittar på de två exemplen ovan är det tydligt att varumärken borde ta mer ansvar men det är också tydligt att det finns anledningar till varför de väljer att inte förklara allt. Hade de som stod bakom Fyre Festival varit helt ärliga från start och hållit sina influencers uppdaterad på processen under samarbetets gång kan vi garantera att alla hade dragit sig ur, men då hade arrangörerna misslyckats och hypen som de lyckade skapa hade aldrig hänt.

Samma sak gäller för Resumé, i detta fall skapade de en fejkad kampanj för att testa influencers kritiska förmåga, men hade tidningen varit ärliga från början med att bilden föreställde en kollegas stjärt hade förmodligen de flesta dragit sig ur och testet hade fallerat. Problemet vi ställs inför nu är att varumärken borde ta mer ansvar men förmodligen inte kommer göra det så länge det är i varumärkets intresse. Därför är det ännu viktigare för influencers att vara försiktiga och kritiska.

Konsumentens ansvar

Den tredje och sista aktören i denna ekvation är konsumenten själv. Finns det något man som konsument kan göra för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden? Det viktigaste för konsumenter är att alltid vara kritiska och att inte köpa allt man hör oavsett vem som står bakom meddelandet. Vi vet redan att influencers har en tendens till att samarbeta med varumärken utan att ställa frågor och att vissa varumärken inte drar sig från att lura influencers. Därför blir konsumenten den sista länken i kedjan vars ansvar det är att göra en slutlig utvärdering av kampanjens pålitlighet.

En mer rättvis framtid?

I en tid där influencer marketing aldrig varit större och där vi dagligen ser annonser och reklam på plattformar där reklam fortfarande är nytt, är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att undvika att andra blir lurade. Tyvärr kommer det alltid finnas aktörer vars hela existens baseras på fejkade siffror och samarbeten och därför är det upp till influencers och slutligen konsumenterna att hålla ögonen öppna och undvika oärliga aktörer.

Header by Vincent Gerbouin from Pexels