Influencer Marketing i Sverige - hur ser branschen ut?

Beatly bryter ner influencer marketing i fyra olika ben och ger exempel på några av de ledande aktörerna samt hur de har påverkat branschen. Läs mer här!


Något som visat sig problematiskt med influencer marketing är att termen innefattar flera olika underkategorier vilket betyder att det ibland kan vara missledande och förvirrande att endast prata om influencer marketing. Just därför tänkte vi ta tillfället i akt och försöka få rätsida hur marknaden ser ut, hur den är uppdelad och olika sätt man kan driva sina kampanjer på. Generellt sett brukar man säg att influencer marketing - förutom influencers själva - är uppdelad i fyra ben: influencer-plattformar, influencer-agenturer, YouTube-nätverk och affiliatenätverk.

Nedan kommer vi diskuterar dessa fyra ben, vad som kännetecknar dem, deras för- och nackdelar, samt ge ett par exempel på aktörer inom varje ben.

Influencer-plattformar

En influencer-plattform är en plattform som kopplar samman varumärken med influencer på ett smidigt sätt som kräver minst arbete av de fyra aktörerna på marknaden från båda sidorna. Missförstå oss inte; samarbetet kräver att båda parterna arbetar men matchningsprocessen är automatiserad så att de involverade parterna istället kan fokusera sin energi på att skapa en bra kampanj. Dagens plattformar är i regel datadrivna vilket innebär att mycket av processen är programmerad och baserad på tidigare resultat samt mätbara faktorer. Tanken med influencer-plattformar är att varumärken enkelt ska matchas med influencers som är aktiva i varumärkets bransch och som kan engagera varumärkets målgrupp.

Exempel på influencer-plattformar: Beatly, Relatable

Fördelar med influencer-plattformar:

  • Datadrivna nätverk hjälper varumärken att nå ut till rätt målgrupp baserad på data
  • Det är enkelt att skala upp och göra fler kampanjer samtidigt utan att lägga mer tid
  • Rapportering är transparent och sker via livedashboard.

Influencer-agentur

En influencer-agentur är snarlik en plattform fast utan det datadrivna där stora delar av processen drivs av mjuka värden. Istället är det upp till agenturen att matcha influencer med varumärken baserat på erfarenhet, kunskap och varumärkets intresse. De har exklusiva avtal med de influencers de har vilket vilket gör urvalet begränsat. I vissa fall är influencer agenturer branschspecifika, t.ex. mode, hållbarhet, fitness, etc. men det finns även större agenturer som arbetar med varumärken över bransch-gränserna och antalet influencer-agenturer växer ständigt.

Exempel på influencer-agenturer: United Influencers, IMA

Fördelar med en influencer-agentur:

  • Exklusiva avtal med influencers är en fördel för både influencers och varumärken.
  • Breda användningsområden där varumärken kan beställa kampanjer på alla möjliga sociala medier, även använda sig av annonser och sponsrade blogginlägg på influencers bloggar.

YouTube-nätverk

För den som effektivt vill marknadsföra sig på YouTube är den enklaste lösningen så kallade YouTube-nätverk. Det finns flera likheter mellan en influencer-agentur och ett YouTube-nätverk och en del av den ledande aktörerna är aktiva inom båda “benen”. Som varumärken kan du använda ett YouTube-nätverk till att både driva influencer-kampanjer på samma sätt som du gör på andra sociala medier, men du kan även beställa traditionella annonser och reklamfilmer. Arbetar du med bra nätverk har du inte bara möjlighet att skapa annonser utan kan även välja på vilken sorts videos de ska visas på, pga det erbjuder många YouTube-nätverk dynamiska förutsättningar och många möjligheter.

Exempel på YouTube-nätverk: Splay Networks, United Screens

Fördelar med ett YouTube-nätverk:

  • Exklusiva avtal med influencers har sina fördelar och underlättar för varumärken som letar efter “brand ambassadors”.
  • Möjligheten att både driva renodlade influencer-kampanjer samt skapa digital videoannonser för YouTube.

Affiliatenätverk

Affiliatemarknadsföring är på många sätt annorlunda från de andra benen inom influencer marketing. I de allra flesta fallen arbetar man nämligen inte efter specifika kampanjer utan snarare längre samarbeten där kreatören har mer kontroll över hur produkter marknadsförs. Det innebär också att du som varumärken inte betalar för kampanjer utan istället betalar kreatörerna en provision baserat på de produkter som säljs. Eftersom influencers ofta har bra koll på vad deras följare gillar kan varumärken som matchas med rätt influencer uppnå bra resultat på ganska kort tid.

Man kan säga att det finns två olika sorters affiliatenätverk - antingen väljer du som varumärke vilka influencers du vill arbeta med och vad du vill marknadsföra, eller så kan influencers välja vilka varumärken i nätverket de vill jobba med. Det kan exempelvis röra sig om en nätbutik där en influencer får lov att rekommendera precis vilka produkter hon vill. Ett bra exempel på detta är Amazon som har sitt eget affiliatenätverk som räknas som ett av världens största trots att det endast är kopplat till en annonsör. En av de främsta fördelarna med affiliatenätverk är att de är mångsidiga och att man som varumärke kan få en stor reach med lite arbete. En influencer kan nämligen använda dina “affiliatelänkar” till att marknadsföra dina produkter på sina sociala medieplattformar, som länkar i content på deras bloggar, eller som traditionella annonser på en hemsida. I sin tur ger detta varumärken möjligheten att dra nytta av kreatörers förståelse för SEO och Google söktrafik och inte bara sociala medier.

Exempel på affiliatenätverk: Adtraction, Awin, CJ Affiliate

Fördelar med affiliatenätverk

  • Spårbara länkar som gör det enkelt att avgöra vilka kreatörer som producerar bäst resultat.
  • Dra nytta av söktrafik från Google och inte bara sociala medier.

 

Vi på Beatly förändrar Influencer Marketing vill göra branschen snabb, effektiv och transparent. Nu kan du söka på tiotusentals profiler direkt i vår plattform och chatta med Influencers. Klicka nedan för att ansluta ditt varumärke kostnadsfritt och kom igång med din kampanj på några minuter. 

Utforska Influencers nu

Photo by Daria Shevtsova from Pexels

Similar posts

Subscribe to our newsletter here

 

Be the first to know about new Influencer Marketing insights.
Our team is contantly sharing the latest insights with our community.