Lägger företag pengarna på fel typer av content?

Att skapa nytt content kostar företag enorma summor pengar. För att få till en bild krävs ofta ett helt team av stylister, assistenter, fotograf, modeller och antingen behöver en studio bokas eller så tillkommer kostnader för resor till bildsköna och inspirerande platser i natur eller storstäder. Listan kan göras lång, och med det ökar självklart också kostnaderna.

Företag idag önskar ca tio gånger så mycket content som de gjorde för ett decennium sedan, och det kostar. Problemet är bara att företagen efterfrågar tio gånger så mycket content, men deras budget är oftast långt ifrån tio gånger så stor. Det blir givetvis en ekvation som är otroligt svår att lösa och den resulterar inte sällan i att det content som produceras inte håller tillräckligt hög kreativ och estetisk nivå, eller att varumärken upplever att de inte har något bra content att marknadsföra.

Den omöjliga ekvationen

Företag lägger i genomsnitt 10 % av den budget de har för tekniska verktyg för marknadsföring på att investera i verktyg som underlättar skapandet av content, medan cirka 90 % av budgeten läggs på verktyg för att marknadsföra det content som skapats. Denna fördelning av resurserna leder dessvärre gärna till att varumärken pushar ut content i massor, men att det som faktiskt går live har en för låg kvalité och därför ändå inte ger resultat.

Vi ser ständigt företag som marknadsför content som antingen inte gör något avtryck alls, eller som snarare skadar deras image och varumärke än stärker det. Det är av yttersta vikt att man som företag tar ansvaret att ta reda på vilken typ av content som går hem hos målgruppen man vill nå, och att man därefter också ser till att skapa content i linje med det. Givetvis är detta något som förändras både när tid går och målgruppen utvecklas, men också på grund av trender och strömningar i samhället som gör att efterfrågan förändras. Det är lätt att bli bekväm och fortsätta använda en typ av content eller format bara för att det en gång fungerat, men en sak är säker – vilket content som går hem förändras hela tiden och det är viktigt att hänga med!

 

Person Using Laptop

Influencers som content-skapare

Vi har tidigare pratat om fördelen med influencers som kreativa, inspirerande och kostnadseffektiva content-skapare. De är proffs på vad de gör och de är ofta själva hela styling- och foto-teamet i ett. Influencers är smarta och passar givetvis på att ta flera olika bilder till sina kanaler när de bokar en studio eller en resa till en paradisstrand, vilket gör att de kan effektivisera sin tid och hålla sina kostnader nere.

Influencers är inte bara en smart investering rent ekonomiskt för att kapa kostnaderna för skapandet av content, de ansvarar också för hela den kreativa utformningen. De står i extrem nära relation till sina följare, och de får direkt feedback på allt de gör. Ingen vet så väl som en influencer vad som går hem och inte hos målgruppen, vilket gör dom extremt pricksäkra i sitt skapande. Det är som företag givetvis klokt att ha några riktlinjer så att budskap och syfte blir rätt, men det är också extremt viktigt att våga släppa tyglarna och låta influencers göra det dom är proffs på – skapa bra content!

Influencers har oftast arbetat upp sin följarskara under många år , de känner varandra väl och följarna känner ett starkt förtroende för influencern och ser upp till dennes livsstil. Att som varumärke lyftas fram i detta flöde och genuint rekommenderas av influencern innebär givetvis att företaget och produkten kommer igenom mediabruset på ett helt annat sätt en vad de gör via en klassisk köpt annons. En studie som nyligen gjordes av Mavrck jämförde användargenererade Facebook-poster och klassiska annonser i Facebookflödet. Resultatet blev att de användargenererade posterna hade upp till sju gånger så högt engagemang som klassiska annonser. Kanske ingen chockerande nyhet att vi konsumenter är trött på reklam, men ändå intressanta siffror som visar att vi fortfarande är beredda att lyssna – men på någon vi har förtroende för!

 

Vill du komma igång med influencer marketing eller har frågor kring hur samarbeten går till? Kontakta oss gärna på team@beatly.com eller genom länken nedan.

Kontakta oss

Header by Sebastian Voortman from Pexels