Breakit Scaleup day - Beatly fick äran att vara case!

Under Breakit Scaleup Day fick Beatly äran att vara case där de fick coachning under dagen av två scaleup-experter. Hur gick dagen till? Läs mer.Den 17e oktober anordnades Breakit Scaleup day på Nalen, en heldag om hur man går från startup till scaleup. Under dagen intervjuades och föreläste erfarna startup-grundare om hur deras resa sett ut och vad de lärt sig längst med vägen. Efter hård gallring valdes Beatly ut som case, och fick under dagen coachning av två scaleup-experter från SEB/Greenhouse. Men hur såg egentligen dagen ut, och fick vi med oss något? Läs mer i intervjun med Isabelle nedan!

Vad var syftet med dagen?

Att gå från Startup till Scaleup innebär många utmaningar. Inte minst behöver man plötsligt gå från att jobba väldigt hands on med allt och djupdyka i detaljer, till att ha anställda att delegera vidare mycket till och istället lägga mer fokus på att lyfta blicken. Det kan kanske låta enkelt, men det är en utmanade övergång att ändra sitt fokus och tankesätt på det viset. Att ta in anställda och växa teamet är en av de absolut roligaste sakerna, men det innebär också att man ställs inför många nya frågor, och det gäller att vara synkad i värderingar, syfte och mål för att säkra att man bygger ett team som jobbar åt samma håll och där alla känner sig delaktiga och motiverade. Syftet med dagen var att få två erfarna scaleup-experter som kunde se Beatly utifrån och som på ett objektivt sätt kunde guida oss i de frågor som vi står inför just nu i och med att vi växer snabbt.

Beatly's grundare Andreas Eliasson, Isabelle Ljungkvist, Viktor Strömberg, Jonas Arnklint och Alexander Gradin

Beatly 2015, i början av vår resa.

Vilket moment var svårast?

Att exempelvis hitta ett välformulerat syfte som omsluter hela vår affärsidé och alla parter, utan att det för den saken skull blir för luddigt och intetsägande var verkligen klurigt. Men efter många timmars diskussion är vi riktigt nöjda med formuleringen av syftet vi kom fram till!

Vad tar vi med oss från dagen?

Framför allt tar vi med oss att dessa frågor måste få ta ännu mer tid från våra kalendrar. När man växer snabbt kommer också förändringar i samma takt och det är viktigt att fortsätta vara synkad i de stora frågorna. Efter att i flera år sprungit på planen och sparkat på bollen är det definitivt en omställning att nu stå vid sidlinjen och istället fnula på taktiken och vara de som sätter de långsiktiga målen och strategierna, det är så lätt att låta sig distraheras av det dagliga. Det är en utmanande balansgång att switcha mellan detaljdykningar i det dagliga och helikoptervyn, det är en sak som är säker! 

Är du intresserad av att läsa mer om dagen så hittar du Breakits artikel här!

Similar posts

Subscribe to our newsletter here

 

Be the first to know about new Influencer Marketing insights.
Our team is contantly sharing the latest insights with our community.