Facebooks popularitet i riskzonen

En nyligen genomförd studie från Pew Research Center visar att nästan hälften av alla unga Facebook-användare i USA har raderat appen eller tagit en längre paus från plattformen det senaste året.

Är detta slutet för Facebook och hur presterar resten av plattformarna som Facebook äger?

Facebook-undersökningen

Det råder inget tvivel om att Facebook haft ett tufft år och tyvärr har det resulterat i att användares uppfattning om företaget ändrats. Detta är framför allt sant om man tittar på den yngre generationen som till stora delar vuxit upp med Facebook som en del av sina vardagliga liv.

Mellan maj och juni i år genomförde Pew Research Center en undersökning med 4 300 Facebook-användare i USA och deras resultat var otippade för många.

Enligt undersökningen har 54 procent av användarna i åldern 18-29 gjort ändringar i sina sekretessinställningar det senaste året. Dessutom berättade 42 procent av deltagarna att de tagit en längre paus från Facebook under åtminstone ett par veckor det senaste året.

Fast det mest chockerande resultatet var att 26 procent av de som deltog i undersökningen raderat Facebook-appen under de senaste 12 månaderna. Det innebär med andra ord att Facebook förlorat en stor del av en enorm viktigt målgrupp på mindre än ett år.

Givetvis visar detta på att Facebook har omfattande problem när det gäller pålitlighet bland sina användare och de kämpar nu med att upprätthålla sitt rykte som en pålitlig plattform.

Inte slutet för Facebook

Trots att dessa siffror är oroande är det, av flera anledningar, långt ifrån slutet för den sociala mediejätten. För det första har Facebook gått igenom flera skandaler under året så att de tappar användare är egentligen inte så förvånande. Dessutom arbetar Facebook hårt med att rentvå sitt rykte vilket kommer hjälpa dem i framtiden. Bara under de senaste veckorna har Facebook stängt ner opålitliga och fejkade konton samt uppdaterat reglerna gällande hur och till vem man kan rikta Facebook annonser.

Den andra anledning till varför detta inte är slutet för Facebook har att göra med andra projekt som företaget är inblandade i.

Facebooks dotterbolag stortrivs

Den ovannämnda studien fokuserade enbart på Facebook och inte någon av de andra plattformar som Facebook äger och driver. Skulle man gjort det hade siffrorna sett annorlunda ut.

Faktum är att både Instagram och Whatsapp samt Facebooks egna meddelanden Messenger fortfarande är populära både i USA och utomlands. Dessutom växer Instagram så att det knakar och nyligen införde man nya säkerhetsåtgärder som kommer ta bilddelningsplattformen till nya höjder med ökat stöd från användare.

Facebook är annorlunda utomlands

Pews studie utfördes som sagt i USA och man valde att inte fokusera på internationella användare av en bra anledning.

Trots att Facebooks tillväxt stagnerat i USA så ser situationen annorlunda ut på andra platser i världen. Just nu växer till exempel Facebook snabbt i Europa, Asien och Afrika och man förutspår att dessa tre marknader kommer ha ett ökande inflytande över plattformen framöver.

Facebook arbetar dessutom med att hitta och åtgärda de buggar och problem man haft, samtidigt som man visats sig villig att samarbete med den amerikanska senaten och EU. Därför är det många som har hoppet uppe och spänt följer Facebooks utveckling.

Sammanfattning

Facebook har skadats allvarligt av alla de skandaler man varit inblandad i de senaste 12 månaderna. Trots det förblir man den ledande plattformen i industrin och det med stor råge.

Användare som är äldre än 29 använder fortfarande Facebook flitigt i USA och användandet på en global nivå ökar stadigt.

Som om inte det var nog är Facebooks dotterbolag Instagram och Whatsapp enormt populära vilket ytterligare etablerar Facebook som kungen av sociala medier.

Header by Kaique Rocha from Pexels