Vad tycker konsumenter egentligen om Influencer Marketing?

När vi scrollar genom vårt flöde i sociala medier är vi numer vana att stöta på sponsrade inlägg från Influencers. Vi vill ha tips i den djungel av produkter som finns där ute, vi vill hitta de där produkterna som kan förändra och revolutionera våra liv. Men vad känner vi egentligen för Influencer Marketing, går det hem? Influencer plattformen Bloglovin’ gjorde en undersökning med 22 000 kvinnor för att undersöka deras inställning till det hela, nedan sammanfattar vi några intressanta punkter.

De positiva effekterna

54 % av kvinnorna uppger att de köpt någonting till följd av att en Influencer rekommenderat en produkt. Vi ser upp till våra Influencers och ser dom som förebilder, vi vill inspireras och drömmer om att uppnå deras livsstil. De blir därför en brygga mellan konsument och produkt, där produkten blir en pusselbit i att närma oss deras liv.

45 % uppger att de börjat följa ett företag i sociala medier till följd av en rekommendation från en Influencer. Men det går även åt andra hållet och 30 % av kvinnorna uppger att de börjat följa en Influencer för att de samarbetar med företag som de gillar. Så en bra match mellan företag och Influencer gynnar alltså ofta följartillväxten för båda parter.

De negativa effekterna

Men det finns också fällor där samarbeten kan ge negativt utslag. 61 % uppger att de avstår från att interagera med poster som inte känns genuina. Vi vill varken, köpa, kommentera eller gilla innehåll som inte känns autentiskt. Vi inspireras av våra Influencers just för att vi ser upp till deras livsstil, så om produkten de rekommenderar krockar med deras image försvinner hela poängen. Det gäller också att hitta en balans. 37 % av kvinnorna uppger att de slutat följa en Influencer för att de publicerar för mycket sponsrade poster. De tappar då sin trovärdighet och kanalen får en allt för ”säljig” ton.

På vilka plattformar får sponsrade poster störst genomslagskraft? 

Frågan debatteras ständigt och svaret varierar något utifrån hur frågan ställs, men i Bloglovin’s undersökning bland 22 000 kvinnor så är resultaten som följer. 57 % av kvinnorna anger att de interagerar med sponsrade poster på Facebook, tätt efter kommer Instagram på 48 %. När det kommer till Youtube så anger 24 % att de interagerar med sponsrade poster där. Plattformar som Snapchat kommer långt ner på listan på bara 7 %.

Det står klart att våra Influencers har en enorm påverkan på sina följare. Vi är benägna att lyssna och ta till oss av deras rekommendationer och vi känner tillit till dem. Vi är dock smarta och Influencers som rekommenderar produkter som inte går i linje med deras image genomskådas direkt och i sådana fall blir samarbetet sällan positivt för varken Influencer eller företag. Så med detta sagt vill vi återigen understryka att det är A och O att hitta rätt influencer med en målgrupp där just din produkt kommer att uppskattas, men också att utforma samarbetet på ett genuint, engagerande och trovärdigt sätt.

Header by Daria Shevtsova from Pexels