6 tips för att välja rätt influencers

Nu har vi lagt 2015 bakom oss och det är dags att vi utvärderar året som gått. Som vi i föregående inlägg diskuterade blev influencer marketing ett hett ämne i år – hett, men svårt! 

Enligt ’’The state of Influencer Engagement’’, en rapport av Augure, tycker 75% av förfrågade marknadsförare att den största utmaningen är att hitta rätt influencer för deras företag. Blickar man tillbaka på tidigare års rapporter tycks detta vara en problematisk trend som både är kostsamt och tidskrävande för företagen. Studien visar även att nästa stora problem för marknadsavdelningen är att hitta rätt taktik för att engagera sin målgrupp via dessa kampanjer – hela 69 % såg detta som ett problem!

Man i kostym som kollar på en vägg med en massa pilar åt olika håll och ser förvirrad ut

Man vill förnya marknadsföringsinsatserna, men vet inte hur.

Ofta möter vi på det klassiska rutin-fenomenet. Marknadsföringen har länge sett ut på ett visst sätt, använt samma typer av medier och riktat sig mot samma målgrupp. Det finns en önskan om förnyelse eftersom rapporten visar att hela 93 % av marknadsförarna anser att man via influencers kan nå goda reslutat och öka varumärkeskännedomen. I många fall saknas däremot förståelse för nya medier och de digitala kampanjerna begränsas till banner-annonsering och nyhetsbrev.

Men så finns det även de på avdelningen som har snappat upp de siffrorna man inte kan blunda för, hur otroligt effektiv marknadsföring via sociala medier kan vara. Rapporten menar, trots det, på att  70-75 % finner det svårt att optimera kampanjerna i både form av kampanjval och val av rätt påverkanspersoner.

Varför är det svårt att hitta influencers?

Detta kan bero på många saker; man kanske inte är insatt i de olika typerna av sociala medier-plattformar som finns, vilken påverkansperson syns vart? Påverkanspersonerna kan vara svåra att få tag i då de oftast är på resande fot eller har fullt upp med annat. Kanske har de rentav ett samarbete med en konkurrent – eller saknar intresse av att marknadsföra vissa typer av tjänster eller produkter. Ofta blir det kostsam process för den traditionella marknadsföringsavdelningen att hantera, men framförallt är den tidskrävande.

6 frågor man måste klargöra inför en influencer marketing-kampanj  

  • Vad vill vi förmedla för budskap till vår målgrupp?
  • Vilken är vår målgrupp och finns det någon potentiell målgrupp vi inte marknadsför oss mot idag?
  • Hos vilka influencers finns vår målgrupp?
  • Vad för innehåll engagerar dem och hur kan vi göra det på ett kreativt sätt?
  • Vilka mätbara KPI:er finns för att uppnå målet med kampanjen?

Att utföra lyckosamma, engagerande kampanjer i sociala medier tar tid och kostar pengar, trots det kan effekten i många fall ge en direktavkastning på 3 till 10 ggr mer pengarna än vanlig traditionell marknadsföring.

Om ni tar några minuter och sätter er ner med papper och penna och skriver ner några punkter kring ovanstående frågor så garanterar vi att ni kommer få en bild i hur ert företag skulle kunna utveckla marknadsföringen med relativt små medel och göra 2016 till ett riktigt spännande år!

Vill du komma i kontakt med oss och bolla idéer eller har du några frågor kring influencer marketing? Hör av dig till team@beatly.com eller klicka på länken nedan. 

Kontakta oss